Enviaments i devolucions

El lliurament dels encàrrecs el farà Traveta Espardenyes pels seus propis mitjans o a través d'una agència de transport designada per la mateixa Traveta Espardenyes. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client o a la botiga física de Traveta Espardenyes, si el client així ho decideix. Traveta Espardenyes no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l'anterior, Traveta Espardenyes adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se el més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

Traveta Espardenyes es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l'accés al públic en general, Traveta Espardenyes no garanteix que la mateixa s'efectuï directament al destinatari, quedant complert l'encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s'hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d'accés.

El periode de lliurament dels articles s'indica a la fitxa detall de cada un d'ells. El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d'enviament seleccionat. Cada mètode d'enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s'aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d'ells és festa local o nacional. El càlcul d'aquest termini està basat en diversos factors, incloent-hi l'adreça de destinació i la rapidesa amb la què puguem processar i ajuntar els productes de la comanda per al seu enviament (el termini general d'enviament està indicat a la pàgina de detall de cada producte, amb caràcter informatiu, perquè puguis avaluar la rapidesa de l'enviament de la comanda).

PREU, TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA I COST DEL TRANSPORT

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d'enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s'especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d'aplicació.

 COST DEL TRANSPORT:

- Enviaments a qualsevol botiga Abacus (inclosa la botiga Abacus de Palma): GRATUÏT.

- Enviaments a domicili (només estat espanyol, excepte Ceuta, Melilla i província de Canarias): 7€ per a tots els enviaments, independentment del cost de la comanda.

- Enviaments a domicili (Illes Balears): 7€ per a tots els enviaments, independentment del cost de la comanda.

DEVOLUCIONS

Dret de revocació: l'Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d'Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Traveta Espardenyes (mitjançant un correu electrònic dirigit a espardenyestraveta@gmail.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s'exercirà sense penalitzacions de manera que Traveta Espardenyes procedirà al reintegrament de l'import total de la compra, incloent, si n'hi ha, les despeses d'enviament. Traveta Espardenyes ofereix la possibilitat de retornar qualsevol producte adquirit amb servei a domicili o lliurat a la botiga física de Traveta Espardenyes. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet i en en perfecte estat. Pel que fa a l'embalatge del producte retornat, no és necessari que mantingui les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l'enviament: si en el moment del lliurament s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantía, el client ho pot comunicar a Traveta Espardenyes (mitjançant un correu electrònic dirigits a espardenyestraveta@gmail.com) en un termini de 2 mesos. Traveta Espardenyes es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

Aquest dret de desistiment no s'aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal www.travetaespardenyes.com que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de productes personalitzats o que per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.